Zonnepanelen op oplegger besparen CO₂-uitstoot en geld bij trucks

SolarOnTop van IM Efficiency maakt transport groener en zuiniger

SolarOnTop: onboard solar technology for trucks and trailer

HEERLEN, 13 november 2019 - Het aanbrengen van zonnepanelen op opleggers kan het brandstofverbruik en de CO₂ uitstoot van vrachtwagens fors verminderen. Startup IM Efficiency wil volgend jaar de eerste Nederlandse trucks uitrusten met zijn SolarOnTop-systeem en daarna ook het vrachtverkeer in andere Europese landen.

Uit berekeningen blijkt dat de zonnepanelen van het SolarOnTop-systeem 5,5 procent brandstofbesparing kunnen opleveren. Omdat de dynamo tijdens de rit geen stroom meer op hoeft te wekken en de motor minder wordt belast, scheelt dat per truck gemiddeld 2300 liter diesel per jaar. Daardoor stoot een truck jaarlijks ook 6 ton minder CO₂ uit. Als alle 143.000 vrachtwagens in Nederland met het systeem worden uitgerust scheelt dat ruim 860 kiloton CO₂ per jaar, 2,9 procent van de totale uitstoot van het Nederlandse wegverkeer.

Duurzaam wegvervoer gunstig voor transportbedrijf en milieu

Met zijn gepatenteerde systeem wil IM Efficiency het wegvervoer verduurzamen en bijdragen aan het emissieloos maken van de sector. Vrachtwagens gebruiken de laatste jaren steeds meer elektriciteit, zowel tijdens de rit als tijdens stilstand. Bijvoorbeeld als chauffeurs pauze houden of overnachten in hun voertuig. Dan gebruiken ze elektrische apparaten als een magnetron, koelkast of televisie. Opleggers gebruiken stroom bij het laden en lossen of voor koeling. Elektriciteit wordt nu zeer inefficiënt opgewekt. Van de energie in diesel wordt via de motor en de dynamo slechts 20 procent omgezet in elektriciteit. Bovendien moeten vrachtwagens hiervoor vaak stationair draaien, wat duur en vervuilend is en veel overlast veroorzaakt. Doen ze dat niet en de accu’s raken leeg, dan komen trucks stil te staan of kunnen ze niet laden en lossen. Ook gaan de accu’s nog vaak kapot.

,,Met SolarOnTop worden opleggers omgevormd tot een mobiel zonnepark”, stelt CEO Martijn Ildiz van IM Efficiency. ,,Dit is een geweldige kans om bij te dragen aan de energietransitie en onderdeel van de oplossing te zijn. We starten hiermee in Nederland, België en Duitsland en gaan dan verder naar Zuid-Europa, waar de businesscase nog beter uitvalt.”

Begin 2020 starten twee pilots bij transportbedrijven. In totaal denkt het bedrijf 42.000 Nederlandse opleggers met zonnepanelen te kunnen uitrusten. Als alle 155.000 opleggers ermee zouden worden uitgerust, ontstaat een zonnecentrale van 940 voetbalvelden met een vermogen van 677 megawattpiek. Dat is een kwart van de capaciteit van de zonnepanelen die tot en met 2018 op de daken van huizen in Nederland zijn geplaatst. Voor transportbedrijven is het systeem dubbel interessant, stelt IM Efficiency. Aangezien brandstofkosten 20 tot 25 procent van hun totale kosten vormen, valt er veel te besparen en is de investering binnen drie jaar terugverdiend. Bij aankoop van SolarOnTop kan ook gebruik worden gemaakt van de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen (EIA). Bovendien laten bedrijven hiermee zien de energietransitie serieus te nemen, gaat de accu langer mee en kan de truck als hij stilstaat worden ingeplugd op het net en groene stroom terugleveren aan gebouwen.

IM Efficiency wordt ondersteund door innovatieprogramma’s van de Europese Unie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het LIOF.

Bekijk de video van IM Efficiency met uitleg over het SolarOnTop-systeem hier.

TLN juicht SolaronTop toe

Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) juicht initiatieven als die van IM Efficiency toe. Algemeen directeur Jan Boeve: ,,TLN maakt zich hard voor de transitie van de transportsector om de klimaatdoelen van het kabinet te ondersteunen. Dat gaat voor een belangrijk deel over zero emissie voertuigen in de stadslogistiek. Het opwekken van hernieuwbare energie met vrachtauto’s sluit daar goed op aan, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van de aandrijving of energievoorziening voor koelaggregaten. Daarbij moet er voor ondernemers een aantrekkelijke terugverdientijd mogelijk zijn, want zoals altijd geldt bij investeringen het belang van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.”

Persbericht in de media